Insta360 X3 Utility Frame

1.550.000

  • Khung tiện ích cho Insta360 X3
  • Bảo vệ toàn diện camera
  • Tích hợp các điểm kết nối
  • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
  • Ngàm 2 ngạnh có thể tháo rời
  • 2 giá gắn Cold Shoe
Insta360 X3 Utility Frame
1.550.000