Insta360 X3 Sticky Lens Guard

520.000

  • Bảo vệ camera Insta360 X3
  • Trong suốt
  • Thiết kế nhẹ 1.5g
  • Keo dán 2 mặt
  • Lắp đặt và sử dụng dễ dàng
  • Có thể tháo ra và lắp lại
Insta360 X3 Lens Guard
Insta360 X3 Sticky Lens Guard
520.000