Insta360 ONE R Lens Guards

Liên hệ

Insta360 ONE R Lens Guards là phụ kiện được lắp trên Mounting Bracket của Insta360 ONE R giúp bảo vệ ống kính tối ưu. Nó chỉ tương thích với phiên bản Insta360 ONE R Dual-Lens 360 Mod và không thương thích với 4K Wide Angle Mod cũng như 1-Inch Wide Angle Mod.

Insta360 ONE R Lens Guards
Liên hệ