Insta360 ONE R Core

Liên hệ

Insta360 ONE R Core được coi là trung tâm bộ não của hệ thống action camera Insta360 ONE R. Nó gắn với một mô-đun ống kính và một mô-đun chứa pin. Thiết bị cung cấp một màn hình cảm ứng có thể xem trực tiếp cũng như hiển thị thời gian pin còn lại, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào các cài đặt của One R.

Insta360 ONE R Core
Liên hệ