Insta360 GO 3 Magnet Pendant

390.000

  • Quay chụp ở góc POV sáng tạo
  • Điều chỉnh độ dài từ 50-80cm
  • Có thể giấu bên trong quần áo
  • Tương thích Insta360 GO 3
Insta360 GO 3 Magnet Pendant
390.000