Mở hộp và hướng dẫn sử dụng chi tiết Insta360 X3

Tìm hiểu các tính năng cơ bản và cách sử dụng Insta360 X3 của bạn với các hướng dẫn chi tiết ở video sau. Từ cách thiết lập máy ảnh đến cách sử dụng các chức năng khác nhau. Các hướng dẫn chi tiết sẽ giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng Insta360 X3 một cách nhanh chóng.