Hướng dẫn kết nối Insta360 X3 với điện thoại

Kết nối Insta360 X3 với điện thoại là bước đầu tiên để bạn bắt đầu sử dụng và điều khiển máy ảnh của bạn. Sau đây là video hướng dẫn nhanh cách kết nối Insta360 với điện thoại. Sau khi đã kết nối thành công Insta360 X3 với điện thoại, bạn có thể dễ dàng sử dụng các công cụ điều khiển chụp ảnh và chỉnh sửa video bằng AI một cách dễ dàng