Cách Hiệu Chỉnh Con Quay Hồi Chuyển Trên Insta360 Go 2

Một bước quan trọng khi thiết lập Insta360 GO 2 là hiệu chỉnh con quay hồi chuyển. Nếu con quay hồi chuyển không được hiệu chỉnh chính xác, nó có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và cân bằng trong cảnh quay của bạn. Trong hướng dẫn này, Insta360 Việt Nam sẽ giải thích cách hoàn thành quá trình hiệu chuẩn con quay hồi chuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *